Ubezpieczenie samochodu OC – dlaczego jest tak ważne?

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC, to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, stanowiącego zabezpieczenie w sytuacji, w której ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dlaczego musimy zapłacić za OC? Jakie korzyści wiążą się z tego rodzaju ubezpieczeniem samochodu?

Wypadki i kolizje na drogach, co mówią statystyki policji?

Zasadność wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia samochodu potwierdzają przede wszystkim dane o wypadkach na drodze. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez policję, a dokładnie z raportu przygotowanego przez Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w roku 2016 zgłoszono 33 664 wypadki drogowe, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć. Jest to wzrost w porównaniu do roku 2015, wówczas śmierć poniosło 2938 osób.

Tendencję wzrostową można również zauważyć w kwestii ilości kolizji, jaka miała miejsce w 2016 roku – było ich 406622, natomiast w roku 2015 zanotowano 362265 kolizji drogowych. Raport roczny za rok 2017 nie został jeszcze przygotowany, ale nie trudno się domyślić, iż w ubiegłym roku również wiele osób ucierpiało w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń na drodze.

OC, czyli obowiązek wynikający z ustawy!

Liczby mówią same za siebie, ilość wypadków na drogach wzrosła – zdarzeń tych jest bardzo dużo. Pewnym zabezpieczeniem w przypadku tego rodzaju sytuacji na drodze jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kwestia ta regulowana jest ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że posiadanie takiego ubezpieczenia niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego. Osoby, które nie opłacą składki OC, muszą liczyć się z tym, że zostanie na nich nałożona kara w wysokości podwojonej płacy minimalnej obowiązującej w danym roku.

Co jest pokrywane z ubezpieczenia OC? Warto znać swoje prawa!

Jeżeli terminowo uregulowałeś składkę OC, wówczas podlegasz ubezpieczeniu samochodu zarówno w sytuacji, gdy wyrządzona szkoda powstała z twojej winy, jak i gdy zaistniała ona z przyczyn niezależnych od ciebie. Wymienia się tu m.in. potrącenie pojazdem pieszego lub rowerzysty, uderzenie w budynek lub ogrodzenie, znak drogowy, słup, a przede wszystkim zderzenie pojazdu z innym pojazdem.

Warto wiedzieć, że Art. 34 ustawy mówi nie tylko o szkodach wyrządzonych podczas jazdy, ale również o szkodach powstałych podczas i w związku z: zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, a także wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego.

Nie wszystko jednak podlega odszkodowaniu. Szkody nieobjęte OC zostały wymienione w Art. 38 ustawy, należą tu m.in. straty: „wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty”. Wykluczone zostały również szkody: „polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych” oraz „polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska”.

Więcej na temat ubezpieczeń samochodowych znajdziesz na stronie www.mtu24.plDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *