Ubezpieczenie samochodu OC – dlaczego jest tak ważne?

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC, to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, stanowiącego zabezpieczenie w sytuacji, w której ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dlaczego musimy zapłacić za OC? Jakie korzyści wiążą się z tego rodzaju ubezpieczeniem samochodu?

Wypadki i kolizje na drogach, co mówią statystyki policji?

Zasadność wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia samochodu potwierdzają przede wszystkim dane o wypadkach na drodze. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez policję, a dokładnie z raportu przygotowanego przez Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w roku 2016 zgłoszono 33 664 wypadki drogowe, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć. Jest to wzrost w porównaniu do roku 2015, wówczas śmierć poniosło 2938 osób.

Tendencję wzrostową można również zauważyć w kwestii ilości kolizji, jaka miała miejsce w 2016 roku – było ich 406622, natomiast w roku 2015 zanotowano 362265 kolizji drogowych. Raport roczny za rok 2017 nie został jeszcze przygotowany, ale nie trudno się domyślić, iż w ubiegłym roku również wiele osób ucierpiało w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń na drodze.

OC, czyli obowiązek wynikający z ustawy!

Liczby mówią same za siebie, ilość wypadków na drogach wzrosła – zdarzeń tych jest bardzo dużo. Pewnym zabezpieczeniem w przypadku tego rodzaju sytuacji na drodze jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kwestia ta regulowana jest ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że posiadanie takiego ubezpieczenia niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego. Osoby, które nie opłacą składki OC, muszą liczyć się z tym, że zostanie na nich nałożona kara w wysokości podwojonej płacy minimalnej obowiązującej w danym roku.

Co jest pokrywane z ubezpieczenia OC? Warto znać swoje prawa!

Jeżeli terminowo uregulowałeś składkę OC, wówczas podlegasz ubezpieczeniu samochodu zarówno w sytuacji, gdy wyrządzona szkoda powstała z twojej winy, jak i gdy zaistniała ona z przyczyn niezależnych od ciebie. Wymienia się tu m.in. potrącenie pojazdem pieszego lub rowerzysty, uderzenie w budynek lub ogrodzenie, znak drogowy, słup, a przede wszystkim zderzenie pojazdu z innym pojazdem.

Warto wiedzieć, że Art. 34 ustawy mówi nie tylko o szkodach wyrządzonych podczas jazdy, ale również o szkodach powstałych podczas i w związku z: zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, a także wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego.

Nie wszystko jednak podlega odszkodowaniu. Szkody nieobjęte OC zostały wymienione w Art. 38 ustawy, należą tu m.in. straty: „wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty”. Wykluczone zostały również szkody: „polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych” oraz „polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska”.

Więcej na temat ubezpieczeń samochodowych znajdziesz na stronie www.mtu24.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *